Retour- en Terugbetalingsbeleid
Accessoires-Outlet.nl

Als jij tevreden bent, zijn wij dat ook! Mocht je om welke reden dan ook niet tevreden zijn met je aankoop, kan je jouw product binnen 14 dagen zonder reden retourneren. De bedenktijd gaat in op de dag dat je het product ontvangt. Tijdens deze bedenktijd ben je verplicht zorgvuldig om te gaan met de verpakkingen en het product en zal je deze slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Als je het product gaat retourneren, moet deze nog voorzien zijn van alle bijgeleverde toebehoren en in de originele verpakking zitten. Hou er rekening mee dat er geen retourlabel meer bij je pakket zit.


Jouw product retourneren:1️⃣ Je retour aanmelden.
Je meldt jouw retour aan via ons contactformulier of per mail. In dit bericht vermeldt je je ordernummer, e-mailadres en welk product je wilt retourneren.

2️⃣ Verpak en verzend het product.
Verpak het product zorgvuldig in de originele verpakking en indien mogelijk in de originele verzenddoos. Voeg de originele factuur of een kopie ervan toe. Verzend het product naar het adres dat we je zullen verstrekken in de reactie op jouw aanmelding. Je bent zelf verantwoordelijk voor de retourzending en bewaar altijd je verzendbewijs!

3️⃣ Terugbetaling of omruiling.
Zodra we het geretourneerde product hebben ontvangen en gecontroleerd, zullen we overgaan tot terugbetaling of omruiling, afhankelijk van je wensen. Terugbetalingen zullen op dezelfde manier plaats vinden als de betaling is gedaan. Houd er rekening mee dat de verwerkingstijd tot 14 dagen kan duren.


Een beschadigd of defect product terugsturen:


Wij doen onze uiterste best om het product perfect bij je te leveren. Als je een bestelling ontvangt en het product is beschadigd, weiger alsjeblieft de levering en informeer ons binnen 24 uur via ons contactformulier of per mail. Als de schade pas zichtbaar is nadat je het pakket hebt geopend, nadat je ervoor hebt getekend of nadat het pakket aan een derde partij is geleverd, informeer ons dan binnen 48 uur op 1 van dezelfde manieren. Wij zullen kijken naar de beste oplossing. Controleer indien mogelijk alle producten na ontvangst van je bestelling. In het onwaarschijnlijke geval dat u een defect product ontvangt, kunt u dit product aan ons retourneren in overeenstemming met de wettelijke rechten. De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing. Als uit onze defectencontrole blijkt dat het niet om een garantiegeval gaat, kunnen wij geen vervanging of terugbetaling aanbieden. Wij stellen u hiervan op de hoogte per e-mail. Wij sturen deze producten dan graag op uw verzoek en op uw kosten aan u terug. Als uw vragen niet worden beantwoord op deze pagina, aarzel dan niet om rechtstreeks contact met ons op te nemen.Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het retourneren:Artikel 6 – Herroepingsrecht


Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping


Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht


De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
betreffende weddenschappen en loterijen.

Is je vraag toch niet beantwoord?
Neem gerust contact op!